Bittien ja sisällön säilyttäminen

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Digitaalisessa muodossa olevien aineistojen säilyttämisessä tulee huolehtia sekä bittitason säilyvyydestä että sisällön säilyvyydestä. Bittitason säilyvyyteen vaikuttaa valittu tekninen ratkaisu, jonka tulee olla turvallinen ja sovelias pitkäaikaissäilyttämiseen. Esimerkiksi offline-säilytyksessä tulisi varmistaa bittitason säilyvyys monitoroimalla tallenteita säännöllisesti. Kulttuuriperinnön säilyttämisessä järjestelmän bittitason luotettavuus on etusijalla esimerkiksi tallennuskapasiteetin hintaan verrattuna. Digitaalinen pitkäaikaissäilyttäminen onkin kallista, mikäli se tehdään asianmukaisella tavalla. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että säilyttäminen maksaa tällä hetkellä noin 7-10 euroa/GB, mikäli mukaan lasketaan kaikki tallennukseen liittyvät kustannukset, kuten laitteistot, tallennusmedia sekä aineiston säännöllinen virkistäminen. Online-tallennusjärjestelmässä kustannukset voivat olla vielä suuremmat.

Sisällön säilyvyyden varmistaminen on audiovisuaalisen aineiston osalta yleensä paljon vaativampi asia kuin pelkkä bittitason säilyvyydestä huolehtiminen. Varsinaisten bittien lisäksi tulee huolehtia siitä, että bitteihin liittyvä tekninen ja deskriptiivinen metadata säilytetään. Lisäksi on turvattava se, että sisältö saadaan ulos ymmärrettävässä muodossa. Tämä on erittäin vaativa tehtävä, sillä tekninen kehitys on nopeaa ja eri formaatit vanhenevat jopa muutamassa vuodessa. On huolehdittava siitä, että järjestelmään tallennettujen formaattien katseluun ja kuunteluun vaadittavat laitteistot ja ohjelmistot ovat tulevaisuudessakin käytettävissä. Käytännössä tämä vaatii lähes väistämättä sen, että käytetään vain suppeaa määrä mahdollisimman yleisesti käytettyjä formaatteja, ja lisäksi aineistoa konvertoidaan formaatista toiseen hyvissä ajoin ennen kuin tietty formaatti ja siihen liittyvät ohjelmistot ja laitteet poistuvat markkinoilta.