C-kasetin digitointiohjeet

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aluksi valitaan C-kasetti, joka on aiemmin määritetyn numerojärjestyksen mukaan seuraavaksi digitointivuorossa. Tämän jälkeen tarkistetaan Demot-tietokannasta kasetin originaalitietojen sekä tietokannan tietojen paikkansapitävyys. Kasettinauhurin äänipäät tulee putsata ennen kasetin kuuntelua.

Seuraavaksi avataan tietokoneen äänenkäsittelyohjelma Sound Forge. Hiirellä klikkaamalla pyöreätä Record-symbolia aktivoidaan ohjelma äänitysvalmiiksi.

Vuorossa on vahvistimen oikeiden säätimien valitseminen. Näin kasettinauha saadaan kuulumaan stereolaitteista. Sen jälkeen säädetään kasettinauhurin äänipää oikeaan kulmaan suhteessa nauhaan. Toiminto tehdään siten, että ensin irroitetaan kasettipesää suojaava kansi. Silloin päästään esteettömästi säätämään pienellä ruuvitaltalla äänipäätä siten, että väännetään varovasti äänipään vasemmalla puolella olevaa ruuvia joko myötä- tai vastapäivään siihen asentoon, missä nauhoituksen ääni kuulostaa "kirkkaimmalta".

Sitten säädetään oikea koneelle saapuva äänenvoimakkuus. Peruslähtökohtana on, että äänisignaalin voimakkuus sijoittuisi noin -6 dB kohdalle. Satunnaiset piikit eivät vielä haittaa, mutta missään vaiheessa voimakkuus ei saa ylittää 0 dB. Tästä syystä tulee ennen äänitystä hieman kuunnella kasetin äänimateriaalia, ja säätää taso voimakkaimman tason mukaan. Liian hiljaa äänitetty signaali ei ole hyvä myöskään, sillä tällöin kohinan osuus lisääntyy tallennattavassa materiaalissa. Ennen äänittämistä tulee tarkistaa myös, että äänitysikkunasta on valittuna 44.1 khZ ja 16 BIT. Oletusarvoisesti demonauhoitukset ovat stereoäänityksiä, mutta monot voivat olla myös mahdollisia. Monoäänityksen ollessa kyseessä valitaan luonnollisesti valikosta mono–vaihtoehto.

Äänityksen alkaessa on muistettava, että sähköisen kentän tuottavat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä nauhoituksessa. Kannattaa myös sulkea muut mahdollisesti tietokoneella päällä olevat ohjelmat. Tämän jälkeen aloitetaan nauhoitus. Jos äänenvoimakkuus ylittää 0 dB, tulee äänentaso säätää uudelleen ja nauhoittaa materiaali uudelleen.

Tallentamisen jälkeen poistetaan äänitiedostosta mahdolliset vaihevirheet. Tämä tapahtuu suorittamalla DC offset –prosessi. Äänitetyn tiedoston alusta ja lopusta poistetaan kohdat, joissa äänimateriaalia ei kuulu. Tämän jälkeen se tallennetaan tiettyyn kansioon demon arkistonumeron nimellä.

Seuraavaksi merkitään tiedoston äänikuvaan merkit (marker) M-kirjainnäppäimellä niin alkuun kuin esitysten väliin sekä loppuun. Tämä prosessi tulee myös suorittaa huolellisesti, jotta tiedosto jaottuu täsmällisesti esitysten mukaan. Lisäksi tiedoston merkkien muuttaminen on jälkeenpäin työlästä ja aikaavievää. Sitten merkit muutetaan alueiksi (region). Näin jokaiseen esitykseen saadaan tarkat alku- ja lopetusajat.

On vuorossa kannen teko Microsoft Wordilla varmuuskopio-CD-R –levyä varten. Helpointa on valita edellinen tehty kansi, ja tallettaa tämä työn alla olevan tiedoston mukaan. Tähän valmiiksi määriteltyyn pohjaan tulee täydentää tarvittavat tekniset tiedot. Jos on tapahtunut muutoksia äänitys- ja toistolaitteiden tai tietokoneen kokoonpanoissa, tulee nämä huomioida myös. Joka tapauksessa tiedot digitoinnin päivämäärästä, tekijästä, äänitteen kestosta ja järjestysnumerosta tulee täyttää.

CD:n kanteen kirjoitetaan arkistonumero, esittäjä, mahdollinen demon nimi ja esitysten nimet numerojärjestyksessä. Nämä tiedot löytyvät Lotuksen Demot-tietokannasta. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä tarkistaa vielä mahdolliset alkuperäistiedot demokasetista. Jos tiedot äänityspaikasta ja kokoonpanosta löytyvät, niin nekin täydennetään kansitietoihin. Nämä tiedot siirretään yksi rivi kerrallaan Wordiin tehdystä kannesta Sound Forge –ohjelmaan alueiden (region) nimikkeiksi. Sitten tehdään tallennus Sound Forge –ohjelmassa.

Seuraavana vuorossa on näiden tietojen tallennus valikossa Special-Regions list-Save as, jolloin Sound Forge tallettaa aiemmin syötetyistä tiedoista oman sisällystiedoston. Polttoprosessia ennen tehdään vielä alueiden (region) erottelu omiksi tiedostoiksi kohdassa Tools-Extract regions. Nyt valitaan vain ne äänimateriaalia sisältävät tiedostot, jotka poltetaan varmuuskopio-CD-R –levylle. Nämä tiedostot tallennetaan omaan kansioonsa. Mahdollinen annettu etuliite tiedostolle poistetaan (file name prefix). Annetaan uudelle kansiolle nimi ja tallennetaan. Tässä vaiheessa Sound Forge –ohjelman voi sulkea.

Nero Burning ROM –poltto-ohjelmalla valitaan poltettavaksi Audio-CD. Täydennetään valikko kyseisen demon järjestysnumerolla. Tämän jälkeen valitaan oikea kansio, valitaan poltettavat tiedostot. Vasemmanpuoleisessa Neron ikkunassa valitaan kaikki esitykset ja Properties-valinnan avulla annetaan esityksille esiintyjän nimi ja kappaleiden välinen tauko määritellään ohjelman oletuksesta 2 sekunttia 0 sekuntiin. Sitten korjataan mahdolliset Neron tekemät kirjoitusvirheet esitysten nimissä. Lopuksi levy poltetaan.

Polton onnistuminen tarkistetaan Nero CD-DVD Speed –ohjelmalla. Valitaan kohta Disc quality ja sitten Start. Jos tarkistus nopeudella 10x ilmoittaa virheistä, kannattaa tarkistaa levy hitaammalla nopeudella. Jos C2-virheiden maksimi ylittää luvun 3 tai C1 ylittää määrän 280, tulee poltto uusia.

CD:n takakansipahviin kirjataan demon järjestysnumero. CD:n kansi tulostetaan ja asetetaan koteloon. Vielä lopuksi CD:n keskiön muoviseen kohtaan kirjoitetaan demon järjestysnumero.

(Muokattu Timo Piipposen tekemästä C-kasetin digitointiohjeesta; Marko Virta, Jari Mäenpää) �