Digitoinnin työpaja 3/4: Äänitteiden digitoinnin perusteet

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Äänitteiden digitoinnista järjestetään kaksi samansuuntaista työpajaa, toinen Tampereella 15.1.2010 ja toinen Helsingissä 29.1.2010. Ilmoittaudu vain jompaan kumpaan. Tilaisuudet ovat osa Digitoinnin työpajat -koulutuskokonaisuutta. Muut koulutuspäivät käsittelevät tekstejä (19.11.2009), valokuvien digitoinnin suunnittelua (24.11.2009) sekä videoita (talvi 2010).

Digitoinnin työpaja 3a/4 (Tampere): Äänitteiden digitoinnin perusteet

Aika: perjantai 15.1.2010 kello 9.30–16.00
Paikka: Tampereen Yliopisto / Musiikintutkimuksen laitos, Kansanperinteen arkisto, luentosali E021, Kalevantie 4 (yliopiston päärakennus, E-siipi)
Koulutuksen sisältö: tutustuminen äänen digitointiin ja siihen liittyviin käytännön ongelmiin ja näiden mahdollisiin ratkaisuihin

Äänitteiden digitoinnin työpajan järjestää äänitearkistoiden Äänistö-hankkeen ryhmä yhdessä Digiwiki-yhteisön kanssa ja osana opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Ohjelmasta vastaa Kansanperinteen arkisto.

Työpaja on tarkoitettu kaikille äänitteiden digitoinnin ja digitointihankkeiden suunnittelun kanssa työskenteleville.

Työpaja on maksuton ja mitoitettu 24 osanottajalle. Lisätietoja: Marko Virta [1].

Ohjelma (Tampere)

09.30–09.55 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09.55–10.00 Aloituspuhe, Vesa Kurkela
10.00–10.30 Janne Mäkelä

Äänitedigitoinnin suunnittelu. Ks. esitystiedosto (pdf).

10.30–12.30 Esa Santonen

Analoginen ääni, formaatit, mittarointi, analogiset kohinanvaimennusjärjestelmät sekä niiden purku

12.30–13.30 Ruokailu (omakustanteinen)
13.15–13.30 Halukkaille Kansanperinteen arkiston esittelykierros (Eija Kukkurainen ja Jari Mäenpää)
13.30–15.00 Juha Korvenpää

Digitaalinen ääni. Ks. esitystiedosto (pdf).
1. Äänitteiden digitointiprosessi Kansalliskirjastossa
Esimerkkejä ja kokemuksia äänitteiden ja niiden kansikuvien digitoinnista
Digitointilaatu ja formaatit
2. Teknisen metadatan keruu
Miten ja minne tallennetaan tieto siitä, millä laitteilla digitointi on tehty ja miten hyvin digitointi on onnistunut?
Miten BWF-formaatin (Broadcast waveform) ominaisuuksia voidaan hyödyntää teknisen metadatan tallentamisessa?
3. KDK:n standardisalkku ja digitoidut äänitteet
Missä muodossa digitoidut äänitteet aikanaan tallennetaan pitkäaikaissäilytysjärjestelmään (PAS-järjestelmä)? Miten arkistojen metadataa voidaan kehittää KDK-asiakasliittymää varten (Kansallinen digitaalinen kirjasto)?
KDK:n asiakasliittymässä ja PAS-järjestelmässä käytettävät standardit kootaan osana KDK:n kokonaisarkkitehtuuria laadittuun Standardisalkkuun, josta on juuri ilmestynyt ensimmäinen luonnos. Valittaviin standardeihin voidaan siis vielä vaikuttaa.
4. METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
Yksi mahdollisuus on käyttää pitkäaikaissäilytyksen tallennusmuotona METS-standardia. METS on "säiliö", joka sisältää tiedostot ja niitä koskevan metadatan.
Esitellään lyhyesti, millainen digitoidun äänitteen METS-paketti voisi olla. Mitä siihen tarvitaan?

15.00–15.15 Kahvitauko
15.15–15.30 Toni Suutari

Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) ja pitkäaikaissäilytys (PAS). Ks. esitystiedosto (pdf).

15.30–16.00 Loppukeskustelu, puheenjohtajana Janne Mäkelä

Digitoinnin työpaja 3b/4 (Helsinki): Äänitteiden digitoinnin perusteet

HUOM! Helsingin työpaja on täynnä.

Aika: perjantai 29.1.2010 kello 9.30–16.00
Paikka: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Vuorikatu 24, Helsinki)
Koulutuksen sisältö: tutustuminen äänen digitointiin ja siihen liittyviin käytännön ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin

Äänitteiden digitoinnin työpajan järjestää äänitearkistoiden Äänistö-hankkeen ryhmä yhdessä Digiwiki-yhteisön kanssa ja osana opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Ohjelmasta vastaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Työpaja on tarkoitettu kaikille äänitteiden digitoinnin ja digitointihankkeiden suunnittelun parissa työskenteleville.

Työpaja on maksuton ja mitoitettu 24 osanottajalle. Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään, jotka vuorotellen kuuntelevat luentoja ja osallistuvat käytännön digitointipetukseen Kotuksen digipajassa. Ilmoittautumisen yhteydessä toivotaan osallistujilta ehdotuksia päivän aikana käsiteltäviksi asioiksi.

Lisätietoja: Toni Suutari [2], puh. 020 781 3292.

Ohjelma (Helsinki)

9.30–10.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
10.00–10.30 Toni Suutari

Äänitteiden digitoinnin kysymyksiä: miksi, mitä, missä, miten?. Ks. esitystiedosto (pdf).

10.30–12.30 Koulutus kahdessa ryhmässä

Ryhmä 1: Luennot Kotus-salissa
10.30–11.00 Janne Mäkelä: Digitoinnin suunnittelu. Ks. Tampereen työpajan esitystiedosto (pdf).
11.00–11.30 Toni Suutari: Digitoinnin laatukriteerit, metadata ja standardit. Ks. esitystiedosto (pdf).
11.30–12.00 Jussi Rusi: Varmistaminen ja pitkäaikaissäilytys (PAS). Ks. maaliskuun työpajan esitystiedosto (pdf).
12.00–12.30 Toni Suutari: Kansallinen digitaalinen kirjasto (asiakasliittymä ja PAS). Ks. Tampereen työpajan esitystiedosto (pdf).
Ryhmä 2: Käytännön digitointiopetusta digipajassa (Sakari Pietarila) esitystiedosto saatavilla 29.3.2010
10.30–11.10 Analogisen äänen digitoinnin perusteet, yleisimmät ääniteformaatit
11.10–11.50 Digitointikalusto ja laitteiden kytkennät, ohjelmat ja niiden asetukset
11.50–12.30 Digitointityö käytännössä, eri tiedostomuodot

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30–15.30 Koulutus kahdessa ryhmässä

Ryhmä 1: Käytännön digitointiopetusta digipajassa (Sakari Pietarila) esitystiedosto saatavilla 29.3.2010
13.30–14.10 Analogisen äänen digitoinnin perusteet, yleisimmät ääniteformaatit
14.10–14.50 Digitointikalusto ja laitteiden kytkennät, ohjelmat ja niiden asetukset
14.50–15.30 Digitointityö käytännössä, eri tiedostomuodot
Ryhmä 2: Luennot Kotus-salissa
13.30–14.00 Janne Mäkelä: Digitoinnin suunnittelu. Ks. Tampereen työpajan esitystiedosto (pdf).
14.00–14.30 Toni Suutari: Digitoinnin laatukriteerit, metadata ja standardit. Ks. esitystiedosto (pdf).
14.30–15.00 Jussi Rusi: Varmistaminen ja pitkäaikaissäilytys Ks. maaliskuun työpajan esitystiedosto (pdf).
15.00–15.30 Toni Suutari: Kansallinen digitaalinen kirjasto (asiakasliittymä ja PAS). Ks. Tampereen työpajan esitystiedosto (pdf).

15.30–16.00 Loppukeskustelu, puheenjohtajana Janne Mäkelä

Työpajojen hinta ja ilmoittautuminen

Työpajat ovat maksuttomia. Ilmoittaudu vain toiseen työpajaan.

Työpajojen ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoa ilmoittautumisesta: Tapani Sainio [3], p. 044 079 3156.
Lisätietoja Tampereen työpajasta: Marko Virta [4].
Lisätietoja Helsingin työpajasta: Toni Suutari [5], puh. 020 781 3292.

Anna palautetta työpajoista

Palautelomake Helsingin työpajasta.