Kansallinen digitaalinen kirjasto

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus. Sen perustan muodostavat kirjastot, arkistot ja museot sekä kulttuuriperintöaineistoa säilyttävät muut organisaatiot ja näiden tietoteknisistä ratkaisuista vastaavat toimijat. Kansallisella digitaalisella kirjastolla on useita liittymäkohtia tutkimuksen tietoaineistoja tallentaviin, hallinnoiviin, välittäviin ja säilyttäviin organisaatioihin.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on varmistaa kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu ja pitkäaikaissäilytys. Lisäksi hankkeessa edistetään kulttuuriperintöaineistojen digitointia.

Tieteen tietotekniikan keskus CSC vastaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnittelu- ja toteuttamishankkeesta 31.12.2013 saakka. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen painopistealueet ovat

  • kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän ylläpito ja kehittäminen sekä aineistojen välittäminen Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan
  • kulttuuriperintöaineistojen digitointi
  • digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
  • tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen

KDK-hankkeen www-sivuilla on kerrottu lisää hankkeessa toteutettavasta pitkäaikaissäilytysratkaisusta.