Kansanperinteen Arkisto (Musiikintutkimuksen laitos/Tampereen Yliopisto)

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tampereen yliopiston Kansanperinteen Arkiston digitoitava materiaali on suurelta osin ainutkertaista ja julkaisematonta. Aineiston alkuperäiset formaatit ovat lähinnä avokelanauha sekä C-kasetti.

 • AK-kokoelma (Erkki Ala-Könnin kokoelma) sisältää puhe/haastattelunauhoituksia sekä soitto/lauluesityksiä vuodesta 1941 vuoteen 1981.
 • Y-kokoelman (Yleinen kokoelma) vastaavansisältöinen materiaali alkaa vuodesta 1965 ja täydentyy edelleen.
 • Demokokoelman C-kasettinauhat on saatu pääasiassa lahjoituksina Suomen suurimmista populaarimusiikkilehdistä, Rumbasta ja Soundista. Demokokoelma sisältää yhtyeiden ja artistien musiikkiesityksiä 1980-luvulta nykyhetkeen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana C-kasetit ovat vähentyneet ja demojen formaatiksi on toistaiseksi vakiintunut itsepoltettava CD-R–levy.
 • TMI-kokoelma (Maailman musiikin keskuksen materiaali) sisältää nauhoituksia äänilevyiltä ja radiosta.

Digitoidusta aineistosta on olemassa WAV-tiedosto sekä nauhalla että kovalevyllä. Näiden lisäksi on tehty Audio-CD-käyttökopiot. Pakattuun muotoon (esim. MP3) ei edellä mainittuja ääniteaineistoja ole siirretty lainkaan.

Kansanperinteen Arkisto on osallistunut Tieteellisten äänitearkistojen digitointiprojektiin vuodesta 2000 lähtien.

Arkistomateriaali

 • AK-kokoelma: avokelanauha (5347 kpl)
 • Y-kokoelma: avokelanauha/C-kasetti/minidisc (11 669 kpl)
 • Demokokoelma: 3495 kpl C-kasetteja (sekä lisäksi vinyyli- ja cd-levyjä, jotka määrältään ovat yhteensä 5704 kpl)
 • TMI-kokoelma: Maailman musiikin keskuksen materiaali (850 kpl)

Aineiston digitointimäärät

Äänitekokoelmien aineistosta on tällä hetkellä (helmikuu 2009) digitoitu:

 • AK-kokoelma: 72 %
 • Y-kokoelma: 13 %
 • Demokokoelma (C-kasetti): 30%
 • TMI-kokoelma: 20%

Kokonaismäärästä 21 700 kpl on digitoitu 6704 kpl eli noin 31 %.

Laitteisto

Analogiset nauhurit:

 • Studer B67 (5 kpl)
 • Lyrec Frida
 • Revox B77 (6 kpl)
 • Sony TC640A (1/4-raitanauhuri)
 • YAMAHA KX-393 (C-kasettinauhuri, 2kpl)
 • Sony TC-5DM (C-kasettinauhuri, 4kpl)

Avokelanauhureita on laitoksella useampi kappale. Lisäosien saaminen näihin laitteisiin on ollut ja tulee olemaan suuri haaste.

Äänikortit:

 • Delta 66
 • Delta Dio 2496
 • Audiophile USB M-Audio (ulkoinen äänikortti)

Lisäksi käytössä on Finalizer WIZ001 sekä Express V005 AD/DA-muuntimet.

Ohjelmisto

Sound Forge versiot 5 ja 7

Arkiston digitoitava materiaali työstyy niin vanhemmalla SoundForgen 5 -versiolla kuin tuoreemmalla versiolla 7. Vuonna 2003 digitointiin käytettiin versiota 4.5.

Laitoksen käytänteet

C-kasetin digitoinnin ongelmia

Demokokoelman C-kasettimateriaali on teknisesti haastavaa. Kasettien alkuperäinen laatu vaihtelee hyvätasoisesta krominauhasta kehnotasoiseen, päälleäänitettyyn mainosmusiikkikasettiin. Tallennustapa on voinut olla kotinauhoitus, treenikämppätaltiointi tai studionauhoitus.

Demojen kohdalla keskeisimmät ongelmat juontuvat useimmiten alkuperäiseen tallennusvaiheeseen. Kasetti on saatettu äänittää aivan liian voimakkaalla signaalilla. Mahdollisesti jo alkuperäinen signaali on saattanut "mennä säröille" ja olla viallinen. Äänitettäessä on käytetty eri kohinansuodatinvaihtoehtoja, eikä tätä informaatiota ole välttämättä lainkaan mainittu itse demossa tai siihen liitetyissä tiedoissa. Kappale on saattanut tallentua nauhalle vain toiselle raidalle joko kokonaan tai paikoitellen. Esitys saattaa loppua kesken nauhan päättyessä, ja sitä on sitten jatkettu toiselle puolella tästä saumakohdasta. Monissa demotallenteissa on esitysten nimet jätetty kokonaan mainitsematta. Tämä hankaloittaa digitointivaiheessa esitysten yksilöintiä ja siten myös näiden tunnistettavuutta digimuodossa.


C-kasetin digitointi

Kansanperinteen Arkistossa digitoidaan Demokokoelman C-kasettimateriaalia seuraavan ohjeistuksen mukaan :

C-kasetin digitointiohjeet

Poltettujen CD:iden formaatit

AK- ja Y-kokoelmien käyttökopiot on poltettu Audio-CD-muotoon. Samoin on menetelty demokokoelman käyttökopioiden osalta. Demokokoelman audio-CD:n sisältö vastaa yksi yhteen C-kasettien sisältöä, oli sitten kyseessä yksi musiikkiesitys sisältävä demo tai vaikka tunnin mittainen demo monine esityksineen.

Avokelanauhojen digitointi

Avokelanauhojen digitointiprosessi on vastaavanlainen kuin C-kasetin. Kelanauhureista täytyy huomioida nauhan oikea pyörimisnopeus sekä äänipään oikea asento ennen nauhan toistamista ja tallentamista.


Käytännön ongelmia ja ratkaisuja avokelanauhojen kanssa

(teksti: Jari Mäenpää)

 • Suurimpana ongelmana ovat olleet ne kelanauhat, jotka ovat kärsineet kosteudesta eivätkä enää pyöri tai kitisevät pahasti aiheuttaen äänen "säröä". Näitä ongelmanauhoja on käsitelty kiertoilmauunissa. Lämpötila on ollut 50 astetta. Kuivaukseen on käytetty aikaa 6 tuntia. Tämän jälkeen nauha digitoidaan muutaman päivän sisällä.
 • Pari kertaa on tullut vastaan kelanauha, joka katkeili helposti. Molempiin auttoi vain se, että vaihdoin Revox B77 -nauhurin ammattimaisempaan koneeseen eli Studer B67:ään, joka pyörittää nauhoja selvästi hellävaraisemmin kuin "puoliammattilaislaitteet" tai laadukkaat kotikoneet.
 • Pulmatilanteen on aiheuttanut myös käpristynyt nauha. Siihen auttoi kelan vaihto umpimalliin. Nauha oli siis avonaisessa kelassa. Tällaisessa kunnossa oleva nauha aiheutti hankaluuksia, koska se mahtui vain isolle kelalle.
 • Löystyneitä nauhoja on myös tullut vastaan. Tällöin nauha pitää kelata hitaasti tai pyörittää käsin toiselle kelalle.
 • Nauhureiden kanssa on niinikään ollut ongelmia. Revox B77:n tyyppivikana on, että laitteen pyöritysmekanismi alkaa heiketä vanhetessaan ja luistaa, jolloin nauhan nopeus laskee nauhan loppua kohden. Tällöin laite on vietävä huoltoon. Ja päteviä korjaajia on vaikea löytää.
 • Samoin on myös laaduikkaiden nauhureiden kanssa. Jos jostain löytyy ammattimaisia laitteita, ne ovat sitten hintavia. Tämä seikka koskee erityisesti 1/4-avokelanauhureita.
 • Jotkin nauhamerkit (Scotch 808 ja 809 ja Agfa) ovat tuottaneet ongelmia toistettaessa. Ongelma ratkaistiin aluksi käyttämällä ulkopuolista digitointipalvelua. Myöhemmin nauhat on saatu omin voimin toistokuntoon kuivaamalla niitä laitoksen kiertoilmauunissa.

Luettelointi

Kansanperinteen Arkiston äänitetiedot on nähtävissä Lotus Notes –pohjaisen tietokannan Perinne-, Demot- ja TMI–nauhat- osioista. Näissä osioissa on käytetty seuraavia luettelointipohjia:

Perinne-tietokanta (AK ja Y –kokoelma)

 • Paikkakunta
 • Informantti
 • Sisältö
 • Tallentaja
 • Tallennusaika
 • Tilanne
 • Asiasanat
 • Sijainti
 • Lisätietoja
 • Ääninäyte
 • Tallennemuodot
 • Avainsanat

Demot-tietokanta

 • Esiintyjä
 • Äänitenimi
 • Äänitetyyppi
 • Tunnus
 • Levymerkki
 • Äänitysvuosi
 • Äänityspaikka
 • Teostosopimus
 • Teokset
 • Esiintyjäkokoonpano
 • Yhteystiedot
 • Muuta
 • Viite
 • Numero
 • Ääninäyte

TMI-nauhat-tietokanta (Maailmanmusiikin keskuksen kokoelma)

 • Paikkakunta
 • Informantti
 • Sisältö
 • Tallentaja
 • Tallennusaika
 • Tilanne
 • Asiasanat
 • Sijainti
 • Lisätietoja
 • Tallennemuodot
 • Ääninäyte
 • Kesto

Arkistomateriaalin säilytys

Alkuperäinen arkistomateriaali sekä tästä digitoitu nauha- ja käyttökopiomateriaali säilytetään suurimmalta osin niille varatuissa arkistotiloissa. Tilojen lämpötilaa sekä kosteusprosenttia seurataan ja muutoksista pidetään kirjaa.


(Teksti: Marko Virta; Jari Mäenpää)