Luokkahierarkia

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Digiwikin luokkien välinen (hierarkkinen) suhde. Lista ei sisällä kaikkia Digiwikin, mutta antaa kuvan siitä miten Digiwikin artikkelit suhtautuvat toisiinsa ja mikä niiden tarkoitus on aihepiirissänsä. Kirjoitettuasi artikkelin, katso luokkalistasta mihin luokkiin artikkelin voisi liittää. Jos sopivaa luokkaa ei ole olemassa, luo luokka ja kirjoita sille kuvaus. Pyri käyttämään luokan nimenä yksikkömuotoa. Artikkeleiden selkeä ja johdonmukainen luokitus on tärkeää, sillä jatkossa Digiwikiiin lisätään aihepiirit kokoavia sivuja – sisällysluetteloita –, joiden ryhmitys perustuu sivujen luokitukseen.

Ydinluokat

Digiwiki rakentuu alla olevien ydinluokkien ympärille – ydinluokkalista on täydellinen. Digitointi käsitetään useimmiten löyhästi: se voi tarkoittaa AD-muunnoksen kautta tehtävää tallenteen siirtämistä digitaaliseksi tiedostoksi tai syntysähköisen (digitaalisen) tiedoston siirtämistä muistiorganisaation (säilytys)järjestelmään.

Digitointi 
Yleiset digitointiin liittyvät asiat, kuten digitoinnin suunnittelu, digitointipolitiikka ja säilytyspolitiikka. Sisältää viisi osa-alue-luokkaa, jotka ovat myös ydinluokkia: Esine, Kuva, Liikkuva kuva, Teksti ja Ääni. Määritä artikkelillesi Digitointi-luokan lisäksi osa-alue-luokka, jollei kirjoitus käsittele digitointia yleisesti, esimerkiksi digitoinnin ulkoistamista.
Esine 
Kolmiuloitteisten esineiden digitointi ja esimerkiksi syntysähköiset CAD-tiedostot. Liittyy läheisesti Kuva-luokkaan, mutta keskittyy kaksiulotteisuuden sijaan kolmiulotteisiin esineisiin ja objekteihin.
Kuva 
Kaksiulotteiset kuvat ja niiden sisällön digitointi sekä fyysiset alkuperäismediat ja -formaatit.
Liikkuva kuva 
Liikkuvan kuvan ja ääniraitojen digitointi sekä fyysiset alkuperäismediat ja -formaatit. Sivuaa myös mediainstallaatioita (suhde Esine-luokkaan?) ja multimediaa.
Teksti 
Tekstiaineiston digitointi sekä fyysiset alkuperäismediat ja -formaatit. Liittyy läheisesti Kuva-luokkaan, mutta sisältää teksteille ominaisia alueita, kuten tekstintunnistuksen (OCR – Optical character recognition).
Ääni 
Äänen digitointi sekä fyysiset alkuperäismediat ja -formaatit.
Pitkäaikaissäilytys (PAS) 
Alkuperäisaineiston ja sen digitaalisen representaation käsittely ja säilyttäminen.
Kokemukset 
Yhteisen otsikon Kokemukset & Työnkulut alla. Keskittyy yleisesti muistiorgaisaatioiden, kaupallisten palveluntarjoajien tai yksityishenkilöiden hankkeisiin ja projekteihin. Aiheita voivat olla esimerkiksi ulkoistaminen, rahoituksen hakeminen, projektiraporttien kirjoittaminen ja projektista opitut asiat.
Työnkulut & käytänteet 
Yhteisen otsikon Kokemukset & Työnkulut alla. Keskittyy muistiorgaisaatioiden, kaupallisten palveluntarjoajien tai yksityishenkilöiden digitointi- säilytysprosessien tekniikkaan ja teknologioihin.

Keskiöluokat – keskeiset ydinluokkien tarkenneluokat

Keskeiset luokat, jotka voivat sisältyä lähes jokaiseen ydinluokkaan. Tarkentavat ydinluokkia sisältävien artikkeleiden sisältöä: käsitteleeko artikkeli esimerkiksi laitteistoa, ohjelmistoa, fyysistä alkuperäismediaa vai digitaalisen tiedoston ominaisuuksia.

Laitteisto 
Sopii erityisesti Työnkulku-luokan tarkenteeksi, jos artikkeli käsittelee laitteistoa (hardware).
Ohjelmisto 
Sopii erityisesti Työnkulku-luokan tarkenteeksi, jos artikkeli käsittelee ohjelmistoa (software).
Tiedosto 
Sisältää tiedostomuodot ja tiedostojen teknisiä ominaisuuksia, esimerkiksi RAW, DNG, JPG, WAV, MPEG, EXIF-tiedot jne. (Koodekit ongelma?) HUOM! Kirjoita lyhenteet tms. kokonaan isoilla kirjaimilla, mikäli mahdollista. MediaWiki-alusta pakottaa sivujen nimien ensimmäisen kirjaimen isoksi, joten et voi luoda esimerkiksi sivuja c-kasetti (muunnetaan automaattisesti muotoon C-kasetti) tai raw-tiedosto (muunnetaan automaattisesti muotoon Raw-tiedosto).
Media 
Fyysinen alkuperäismedia sekä sähköinen formaatti. (Pitäisikö olla Media & formaatti vai formaatti omaksi luokakseen? Puhutaanko WAV-formaatista ja/tai tiedostosta siinä missä C-kaseteistakin?)

Apu- ja muut luokat

Auttavat ryhmittämään Digiwikin sivuja.

Ulkoistaminen 
Hyvä tarkenne Digitointi- ja Kokemus-luokille, jos artikkeli käsittelee ulkoistamista.
Värinhallinta 
Keskeinen asia, mutta selkeästi spesifimpi kuin esimerkiksi Ohjelmisto, joten ei ole hierarkkisesti Keskiöluokan tasolla.
Sanasto 
Tekniset termit. Myös muita sivuja, jotka liittyvät läheisesti esimerkiksi käytänteisiin ja standardeihin (äänipään kulman säätäminen, kohinanpoistostandardit).
Tieto-/ohjesivu 
Kaikki sivut, joissa on kirjoitus-, tyyli- tms. ohjeita.
Tapahtuma - Digiwiki 
Digiwikin oman tapahtumat ja seminaarit.
Tapahtuma - muu 
Digiwikissä mainostettavat muut kuin Digiwikitapahtumat ja -seminaarit.