Mediataiteen sanasto

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

mediataide

Mediataiteella ei ole yhtä määritelmää. Mediataide käsitteenä on yleiskäsite, kehittyvä, esseistinen ajatus- ja teosmuotojen kollaasi (work in process, concept in process) taiteen eri traditioita ja teorioita, mediateknologisen innovaatioiden sekä kaupallisen imagokielen ja mediakulttuurin tulkintaa, joka ei ole kiintynyt omaksi, rajatuksi määritelmäkseen. Hallinnollisesti ja ja taiteen kentän näkökulmasta mediataide voidaan määritellä taiteen alueeksi, jossa erilaisilla mediateknologian tuotanto- ja presentaatiovälineillä on laaja osuus ja joka sisällöllisesti kasvaa nykyisestä mediamaailmasta ja kommentoi mediakulttuuriamme. Yhä enemmän siirryttäessä vuosituhannen taitteesta eteenpäin mediataiteisiin liittyy digitaalisuuden käsite, jossa kaiken tekemisen ja teosten perusta löytyy digitaalisuuden peruselementeistä, ohjelmistoista, biteistä ja datasta. Sisällöllisesti mediataideteokset voivat sisältää yleisinhimillisen elämän piirteitä ja teemoja, teknologiakonsepti ei rajoita sisältöä.

Seuraavat mediataiteen määritelmät perustuvat taiteen tekologiseen määrittelyyn ja rajojen paikantamiseen.

media art, electronic art, computer art, digital art

videonauhateos

Videonauhateos on erilaisille videoformaateille (Betacam, U-matic, laserdisc, VHS, DVD jne.) tallennettu ja sen kautta esitettäväksi tarkoitettu lineaarinen itsenäinen teos. Näitä teoksia kutsutaan videotaiteeksi erotukseksi kokeellista elokuvasta tai taidedokumenteista. Videotaideteoksia esitetään joko itsenäisesti videoesityksinä televisiomonitorista tai projisoituna videoprojektorilla kankaalle tai television välityksellä.

video art, single videotape

tekniikka: U-matic LB, U-matic HB, Betacam SP, Hi8, miniDV, DVD-cam, DVC-Pro, Digi-Betacam jne

multimediateos

multimediateos on jollekin multimediaforaatille (CD-rom, CD-I, DVD) tallennettu itsenäinen non-lineaarinen taideteos, jonka käyttämisessä on tietokoneellla tehdyillä valinnoilla keskeinen osa.

multimedia art, CD-rom art, multimedia work

tekniikka: CD-rom, DVD-rom, Flash, Macromedia Director jne.

verkkoteos

Verkkoteos on erilaisia lähinnä internettiin tarkoitettuja ohjelmia (browsereita kuten Netscape, Explorer) hyväkseen käyttävä itsenäinen taideteos, jota käytetään ns. tietoverkon kautta. Teokset voivat olla CD-romien kaltaisia navigoitavia multimediateoksia tai 3 D tiloja (erilaisten VRML-browsereiden kautta). Niiden keskeinen ominaisuus voi olla myös erilaiset reaaliaikaiset kommunikaatioperformancet).

network art, internet art

tekniikka: HTML, XML, Java, Javascript, Flash, Quick Time, Windows Media Player, Real Player, Shockwave, VRML jne.

valoteos

Valoteos on itsenäinen taideteos, jossa käytetään teoksen keskeisenä kuvallisena ilmenemismuotona erilaisten valonlähteiden tai eri tavoilla tuotetun valon tuottamia valonäkymiä ja/tai näiden heijastumia. Valoteosten sijaintipaikkoina voivat olla erilaiset tilat ulkona tai sisällä

light art, light work

tekniikka: valon lähteen ohjaus: ohjauskonsolit/valopöydät ohjausprotokollat Esim: Dmx, ethernet, 0-10V; himmentimet, heijastimet, rajaimet, värifiltterit, gobot, johdotus; valonlähteet: polttimot, tuli, räjähdykset jne.

ääniteos

ääniteokset ovat erilaisia itsenäisiä taideteoksia, joissa käytetään joko erilaisia nauhotteita tai reaaliaikaista äänilähdettä luomaan äänitila tai -maailma. Ääniteosten esiintymispaikat voivat olla ulkona tai sisällä tai broadcast tai netcast lähetys esim. radiossa tai internetissa.

sound art, radio art, sound space work, audio art

tekniikka: analoginen nauha, CD, C-kasetti, minidisc, DAT, , DVD-audio, SACD, MP3, WAV, AIFF, jne

multivisio

Multivisio on itsenäinen taideteos, jossa käytetään lähinnä valokuvia (dioina), videoita ja ääntä muodostamaan yhdelle tai usemalla katselupinnalle kokonainen audiovisuaalinen lineaarinen kokonaisuus.

multivision

tekniikka: diaprojectori, elokuvaprojektori, videoprojektori, stereoääni, monikanavatekniikka

installaatio

Installaatioiksi kutsutaan itsenäisiä tilataideteoksia, jotka rakentuvat johonkin fyysiseen tilaan sen huomioonottaen. Installaatiot koostuvat esineitä, rakennelmista ja mediateonologian esitysvälineitä (kuten videoista, elokuvista, äänistä, valoista). Voidaan erikseen vielä tarkentaa onko teos videoinstallaatio, elokuvainstallaatio mediainstallaatio, valoinstallaatio tai ääni-installaatio tai näiden yhteisteos.

Installation, space art, space oriented art,

Tekniikka: video- tai elokuvaprojektia, videonauha tai DVD, tietokone jne.

virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan mediainstallaatioita ja -tiloja, joissa tietokoneella tuotettu 3 -ulotteinen kuvatila tuotetaan katsojalle siten että hän kokee olevansa kuvan sisällä (immersiivinen 3 D kuvatodellisuus). VT -tiloja voidaan kokeilla ns. VT-kypärän tai lasien kautta, jossa stereokuva tuotetaan suoraan silmien eteen sijoitettujen monitorien kautta tai ns. cave installaatioilla, joissa käytetään kolmea tai useampaa projisointipintaa, joiden kuvatilan sisällä ihmiset voivat seisoa, liikkua tai liikuttaa tilassa olevia kuvaobjekteja. Tilaan on luotu usein myös 3 D äänimaailma. Virtuaalitodellisuustaideteokset ovat taiteellisia itsenäisiä teoksia, joissa edellä mainittuja tekniikoita käytetään hyväksi. Kielitoimisto suosittaa käsitteitä keinotodellisuus tai tekotodellisuus mutta mediakulttuurissa puhutaan virtuaalitodellisuudesta alan kansainvälisen käytännön mukaisesti.

virtual, virtual reality , VR, cyberspace, artificial reality

tekniikka: erikoisesti VR-todellisuuden luomiseen ja esittämiseen liittyvät nopeat tietokoneet ja esitystekniikat ja rakennetut tilat

interaktiivinen teos

Interaktiivinen teos on itsenäinen taideteos, jossa käytetään erilaisia vuorovaikutteisia tekniikoita, projisointitiloja ja mediamuotoja, joissa keskeisenä ideana on tarjota katsojalle/kokijalle mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa teoksen materiaalien, osien ja multimediamateriaalin kanssa.

interactive art, interactivity

tekniikka: Macromedia Director, MAX, ym. muita ohjelmia; valo-, liike ja äänisensoreita, projisointipintoja ja screenejä jne.

elokuva

Elokuvalla tarkoitetaan filmimateriaalilla kuvattua, leikauttua ja esitettävää lineaarista itsenäistä taideteosta, jota katsotaan projisoidun pinnan kautta. Mediataideyhteydessä kokeelliseksi elokuvaksi kutsutaan elokuvan kerronnallista muotoa, jossa perinteinen narratiivinen kerronta on hajoitettu ja teoksen kuvallinen muoto on ”kokeileva” kauvaukseltaan ja leikkaukseltaan tai filmin normaalista pokkeavan kehitysprosessin kautta.

experimental film, avant garde film, documentary film, narrative film, fiction,

Tekniikka: 70 mm, 35 mm, Super16 mm. 16 mm, 8 mm (kaitafilmi), ääni: mono, stereo, Dolby, DTS, jne.

mediaperformance

Mediaferformance tarkoittaa performance tai live-tapahtuman muotoa, jossa esityksessä mediateknologialla tai kommunikaatiolla teknologian kautta on merkittävä osuus.

media performance, live art. live event

tekniikka: erilaisia mediateknologian välineitä

uusmediataide

Uusmediataide on uussana, jossa nuoremmat, lähinnä digitaaliset teknologiantyökalut omaksuneet videopelisukupolven edustajat haluavat erottautua vanhemmasta videotaiteen, installaatioiden ja analogisilla välineillä työskentelevistä sekä selkeästi taiteeksi hyväksytyn Taiteen alueella toimijoista.

new media art

ohjelmistotaide

Ohjelmistotaide on uuden mediakulttuurin kansainvälisiä kasvukärkialueita. Kyseessä on taiteenalue, jonka välineenä on tietokoneen ohejlmalla tuotettu algoritminen koodi ja aiheena ohjelmistojen kulttuuriset ja sosiaaliset kytkennät. Ohjelmistotaiteen lähtökohtana eivät ole ohjelmistotuotannon käytännönläheiset tarpeet - perinteisten softatyökalujen sijaan kohteena ovat esimerkiksi ohjelmistoihin liittyvä käsitteellinen tarkastelu, estetiikka, digitaalinen kulttuuriperintö ja media-aktivismi. Myös tietokanta voidaan esittää taideteosen muodossa.

open access, open source, programming art, net art, software art, database

tekniikka: CuSeeMe, DHTML, ladattava (taideteos on ladattava koneeseen aina erikseen toimiakseen), email taideteos (vertaa fax taideteos), fla:sh, HTML, Java, Javascript, MP3 (teos sisältää MP3 audion), Perl, QuickTime, RealPlayer, Shockwave, tietokanta (kuten SQL tai Filemaker), VRML, WMP, etc.

mobiilielokuva

Elokuvien ja TV-sisältöjen katselu Internetissä ja kännyköissä yleistyy valtavaa vauhtia. Valkokankaalle tai lyhytelokuviksi toteutetut sisällöt kuitenkin harvoin hyödyntävät uusia mahdollisuuksia tai soveltuvat sellaisenaan uusiin jakelukanaviin ja käyttötilanteisiin. Mobiiliympäristöissä onkin mielekkäämpää puhua uusista visuaalisista sisällöistä, kuin yksinomaan elokuvasta. Englanninkielinen sana MOVIE voidaan johtaa sanoista Moving Image - liikkuva kuva, elävä kuva. MOBIE on samalla tapaa johdettavissa yhdistelmästä Mobile Image. MOBIE tarkoittaa paitsi kuvan itsensä liikettä, myös liikkeessä olevaa katsojaa, liikkeessä olevaa valkokangasta ja kuvan liikuttamista eri tekniikoin katsojalle verkon yli.

mikrocinema, mikromovie mobie

tekniikka: streaming serveri

Perttu Rastas (2005). Artikkeli on kirjoitettu helpottamaan mediateosten käsitteiden ymmärtämistä. Mediateosten käsitteista ei ole yleisestä ja yhteistä, sovittua ymmärrystä. Käsitteiden sisällöt vaihtelevat vähän käyttäjän tai kontekstin mukaan. Otan mielelläni kommentteja vastaan. perttu.rastas@fng.fi