Ohje/Pikatyyliohje

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjoita

 • selkeää suomea
 • selitä tekniset termit ja erikoissanasto
  • voit tehdä linkin alisivulle, jossa termi selitetään
  • anna termien selityksille luokat Sanasto ja käsiteltävä aihe, esimerkiksi Ääni, Kuva, Laitteisto tms.
  • voit käyttää rinnakkain vakiintunutta termiä ja sen suomenkielistä vastinetta
   • skanneri/kuvanlukija
   • metadata/kuvailutieto

Luokita artikkelisi

Digiwikissä on kolme osa-aluetta: Digitointi, Aineiston käsittely ja sähköinen pitkäaikaissäilytys (PAS) sekä Kokemukset ja työnkulut. Niiden alla on Digiwikin ydinluokat.

Ydinluokat

 • Digitointi
  • Esine
  • Kuva
  • Liikkuva kuva (videot)
  • Teksti
  • Ääni

HUOM! Myös Digitointi on luokka. Täten on mahdollista erottaa toisistaan esimerkiksi äänen digitointia käsittelevät artikkelit yleisesti ääntä käsittelevistä. Digitointia koskevat päätason artikkelit sisältyvät siis aina vähintään kahteen luokkaan: Digitointi ja kyseinen osa-alue.

Aineiston käsittely ja sähköinen pitkäaikaissäilytys (PAS)

 • Pitkäaikaissäilytys (PAS)

Kokemukset ja työnkulut jakautuu kahteen ydinluokkaan

 • Kokemukset: hanke- ja projektikertomukset, kaikki ei-tekninen asia
 • Työnkulut & käytänteet: kuinka digitointi suoritetaan, tekniset asiat

HUOM! Vanhoja luokkanimiä on uudistettu perusteellisesti 1.9.2011 alkaen. Esimerkiksi luokka Äänitteet on nimetty uudellee luokaksi Ääni. Jatkossa on mahdollista erottaa helposti abstraktit artikkelit konkreettisista. Artikkeli, joka on liitetty luokkaan Ääni käsittelee ääntä abstraktilla tasolla. Jos artikkeli käsittelee jotain tiettyä mediaa tai toistolaitetta, annetaan artikkelin luokiksi Ääni ja Media tai Ääni ja Alkuperäisaineiston toistolaite.

Muut luokat

On mahdollista, ettei artikkeli sovi mihinkään ydinluokkaan. Anna artikkeleilla kuitenkin aina jokin luokka, sillä muuten sitä on vaikea löytää Digiwikistä.

 • Ulkoistaminen
  • voi liittyä luokkaan Kokemukset, jos artikkeli liittyy johonkin tiettyyn hankkeeseen
  • jos kyseessä on yleinen kirjoitus ulkoistamisesta, ei Kokemukset kuitenkaan ole oikea luokka, käytä tällöin vain luokkaa Ulkoistaminen
 • Käyttöjärjestelmä tai Ohjelmisto
  • usein liian yleisiä, jotta voitaisiin liittää mihinkään tiettyyn osa-alueeseen, mutta poikkeuksiakin on
  • esimerkiksi Photoshopia käsittelevä artikkeli liitetään luokkiin Ohjelmisto ja Kuva sekä Logic Studiota luokkiin Ohjelmisto ja Ääni
   • älä kuitenkaan liitä Adobe Master Collection CS5:ttä käsittelevää artikkelia kaikkiin Digitointiluokkiin – älä varsinkaan käytä Digitointi-luokkaa oikopolkuna merkitsemään kaikkia Digiwikin osa-aluita –, keskity artikkeleissa ja niiden luokituksessa oleellisiin asioihin

Ks. Luokkahierarkia-sivu, jossa selvennetään Digiwikissä käytettäviä luokkia ja niiden suhteita toisiinsa.

Älä määritä artikkelille liikaa luokkia

Käytä mielellään vain yhtä ydinluokkaa yhdessä artikkelissa. On turha kirjoittaa yleistä artikkelia digitoinnista, joka sisältyisi kaikkiin viiteen Digitointiosion luokkaan: jokaisesta osioista on jo kirjoitettu pääartikkeli – keskity yhteen asiaan. Jos kirjoitat esimerkiksi organisaatiossa toteutetussa projektissa, jaa se kahteen osaan, jossa toisessa keskityt yleisiin asioihin (luokaksi Kokemukset) ja toisessa teknisiin toteutuksiin (luokaksi Työnkulut).

Haku-/asiasana ei ole luokka. Luokka on asiasanaa yleisempi käsite, joka auttaa jäsentämään MediaWiki-alustalla toimivia sivustoja. Katso Luokkalistasivulta jo Digiwikissä olevat luokat ja pyri käyttämään niitä. Jokaiselle oleelliselle luokalle on kirjoitetttu kuvaus, joka selittää luokan tarkoituksen. Jos mielestäsi sopivaa luokkaa ei ole, ehdota sellaista perustettavaksi Digiwikin yleiskoordinoija-ylläpitäjälle. Voit myös luoda uuden luokan itse. Muista tällöin kirjoittaa luokkakuvaus ja pyri käyttämään luokan nimenä yksikkömuotoa.

Vältä ainakin seuraavan kaltaisten luokkien perustamista

 • WAV, RAW, DNG, TIF jne.
  • liitä yleisempään luokkaan Tiedostomuoto
  • anna myös mahdollinen lisäluokka, johon aineisto liittyy, esimerkiksi Ääni tai Kuva
  • artikkeli, joka käsittelee yhtä tiedostoa löytyy sivupalkin hakutoiminnolla
 • filmi, kinofilmi, mikrofilmi
  • alkuperäisaineiston formaatit yhdistetään yleisempään luokkaan Media
  • anna myös mahdollinen lisäluokka, johon aineisto liittyy, esimerkiksi Ääni tai Kuva
 • Windows XP, Mac OS X, PixVue, Photoshop
  • liitä yleisempään luokkaan, esimerkiksi Käyttöjärjestelmä tai Ohjelmisto
  • anna myös mahdollinen lisäluokka, johon aihe liittyy, esimerkiksi Photoshopin käyttöä käsittelevälle artikkelille Kuva
 • kamera, digikamera, skanneri, avokelanauhuri, VHS-nauhuri jne.
  • liitä yleisempään luokkaan Laitteisto
  • anna myös mahdollinen lisäluokka, johon aineisto liittyy, esimerkiksi Ääni tai Kuva
 • Yleistä
  • luokkanimi kertoo artikkelista usein yhtä paljon kuin Googlen hakutulos kyseisellä sanalla...

Ks. Luokkahierarkia.