Optisen median polttotuloksen analysointi

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

CD-levyjen polton laatua ja levyjen vanhenemista voidaan tutkia esimerkiksi mittaamalla FBE (Frame burst errors) ja BLER (Block error rate) arvoja. Unescon raportti suosittelee, että arkistokäytössä FBE tulisi olla korkeintaan 6 ja BLER keskimäärin korkeintaan 10 (huiput korkeintaan 50).

DVD-levyjä voidaan puolestaan tutkia mittaamalla PIE (Parity Inner Errors) ja POE (Parity Outer Errors) arvoja. Tämän edellytyksenä on se, että käytettävä polttoasema tukee PIE ja POE arvojen skannausta. PIE ja POE arvoille ei ole vielä määritelty arkistokäyttöön varsinaisia ylärajoja, mutta Unescon raportin mukaan ohjearvona voidaan pitää korkeintaan 70 PIE-virhettä 8 peräkkäisessä DVD-levyn lohkossa.

PIE-ja-PIF.jpg

Valitettavasti pelkkä polton onnistuminen ei kuitenkaan korreloi suoraan levyn säilyvyyden kanssa. Toisinaan tilanne on jopa päinvastoin, sillä herkkä poltettava kerros auttaa polton onnistumisessa, mutta aiheuttaa toisaalta ongelmia pitkäaikaissäilytyksessä. Optisten levyjen vanheneminen ei myöskään ole välttämättä lineaarista. Niin kauan, kuin nollat ja ykköset eroavat riittävästi toisistaan, virheellisten bittien määrä lisääntyy hitaasti, mutta mikäli levyn vanhenemisen myötä nollat ja ykköset alkavatkin yhtäkkiä sekoittua toisiinsa, virheiden määrä saattaa yhtäkkiä kasvaa räjähdysmäisesti.

CD-vanheneminen.jpg