Sibelius-Akatemia: Käsikirjoitusten digitointi

Digiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Digitoitava aineisto

Sibelius-Akatemia on saanut vuosien mittaan lahjoituksina suuren määrän säveltäjien käsikirjoituksia. Ne ovat tutkijoiden käytössä Sibelius-Akatemian tiloissa ja tarvittaessa niistä voi ottaa valokopioita. Tämä kuitenkin saattaa vahingoittaa vanhaa materiaalia, joten levitys sähköisessä muodossa on turvallisempi tapa saattaa aineisto tutkijoiden ulottuville.

Käsikirjoituksella (manuskriptillä) ei aina välttämättä tarkoiteta säveltäjän omakätistä käsikirjoitusta (autografia), vaan ylipäätään käsin kirjoitettua nuottia. Näilläkin saattaa olla tutkijan kannalta merkitystä, eikä digitoijan tehtävä ole arvioida käsikirjoitusten autenttisuutta.

Tällä hetkellä Sibelius-Akatemian kirjaston käsikirjoitusarkistossa on kaikkiaan yli 40 000 sivua noin 200 säveltäjältä (http://lib.siba.fi/fi/kokoelmat/kasikirjoitusarkisto/). Tähän mennessä on digitoitu pääasiassa käsikirjoituksia, joiden tekijänoikeudet eivät ole enää voimassa, joten ne voidaan asettaa vapaasti saataville. Koko aineiston digitoinnista ei ole valmista suunnitelmaa.

Digitointi on edennyt erilaisten projektien ja erillisten vaiheitten kautta seuraavasti:

Laitteisto ja ohjelmat

  • Epson GT-15000 A3 tasoskanneri
  • Adobe Photoshop Elements 6.0
  • Adobe Acrobat 9 Pro

Käytännöt

Skannaus

Skannauksen tarkkuus on 300 dpi ja värisyvyys 24 bittiä. Värienhallinnassa on käytössä EPSON Standard ja sRGB.

Käsikirjoitus skannataan hiukan sivun kokoa suuremmalta alueelta niin, että sivun reunat erottuvat. Näin voidaan olla varmoja, että sivu on kokonaan näkyvillä.

Orkesteristemmat on skannattu yhdeksi tiedostoksi.

Tiedostojen tallennus ja nimeäminen

Kullakin säveltäjällä on oma kansionsa. Näissä oleviin nimekkeen mukaisiin kansioihin Photoshop-tiedostot tallennetaan TIFF-muodossa.

Mikäli kansion kooksi tulee yli 900 Mt, TIFF-tiedostot muunnetaan JPEGLow Quality -muotoon tarkkuudella 150 dpi, jotta lopullisen PDF-tiedoston koko ei ylittäisi 20 Mt. Ne tallennetaan omaan kansioonsa.

TIFF (tai JPG) -tiedostot yhdistetään PDF:ksi pienimmällä tiedostokoolla, ja tallennetaan säveltäjittäin PDF-kansioon.

Digitoinnin etenemisessä olleiden eri vaiheiden takia nimeämiskäytäntö on vaihdellut. Variazioni-projektissa käytettiin muotoa SIB_S10024_01.tif; SIB_S10024_01.pdf (PDF-tiedostossa _01:llä ei ole enää mitään järjestävää merkitystä). Tässä numero S10024 viittaa kauan sitten tehtyyn kortistoon Simananniemen kokoelmasta, kappaleeseen Ouverture der Oper Dumme von Portici.

Käsikirjoitusvalikoiman nimeämisen perusteena on käytetty säveltäjää ja sävellystä, esimerkiksi Ingeliuksen Gossen on tallennettu muotoon Ing_Gossen001.tif; Ing_Gossen.pdf.

Erkki Melartinin kokoelman tiedostonimien pohjana taas on Sibelius-Akatemian kirjaston sivuilta löytyvä yksityiskohtainen luettelo Melartinin sävellyksistä (http://lib.siba.fi/fi/kokoelmat/kasikirjoitusarkisto/melartin_erkki/). Esimerkiksi Piccolo minuetto on nimetty Mel5_37_001.tif; Mel5_37.pdf.

PDF-tiedostot siirretään Sibelius-Akatemian Sampo-mediapalvelimelle, josta Variazioni ja Doria hakevat ne URL:n perusteella. Kansalliskirjaston serveriä ei siis käytetä tiedostojen tallennukseen.

Tiedostot on tallennettu pöytäkoneessa sijaitsevalle kovalevylle (1 Tb) sekä ulkoiselle kovalevylle. Myöhemmin on lisäksi tarkoitus käyttää nauhatallenninta (LTO-2) varmuuskopiointiin. Varsinaista pitkäaikaissäilytystä ajatellen odotetaan KDK:n PAS-hankkeen edistymistä.

Luettelointi

Käsikirjoitusten ja niistä tehtyjen sähköisten versioiden dokumentointiin ei ole varsinaista standardia, mutta dokumentoinnissa on pyritty noudattamaan Sibelius-Akatemian käytäntöjä.

Excel-taulukkoon tallennetut luettelointitiedot konvertoidaan XML-muotoon ja siirretään Doriaan (https://oa.doria.fi/handle/10024/38071) Dublin Core -standardin mukaisesti. Käsikirjoituksia ei siis luetteloida Arscaan eikä Violaan.

Luettelointitiedot ja Dublin Core -kentät:

Säveltäjä dc.contributor.author
San/Sov/ym dc.contributor
Nimeke dc.title
Yhtenäistetty nimeke dc.title.alternative
Osat dc.description
Vuosi dc.date.issued
dc.date.earliestdatecreated
dc.date.latestdatecreated
Soitinnus dc.description
Luettelotunnus dc.description
Muuta dc.description
Sisältö dc.description.tableofcontents
Asiasanat dc.subject.musa
Sampotietue dc.identifier.other
Tunniste dc.identifier.url
Kieli dc.language.ISO-639-2
Koko dc.format.extent
Omistaja dc.own
“Image” dc.type.dcmitype

Muuta

Sibelius-Akatemian kirjastossa digitoidaan myös muuta materiaalia kuin vapaasti käytettäviä käsikirjoituksia. Tutkijoiden tarpeisiin voidaan skannata tekijänoikeuksien alaisia käsikirjoituksia, joiden metadatassa mainitaan niiden olevan käytössä vain Sibelius-Akatemian kirjastossa, ja joiden URL:t aukeavat vain kirjastossa sijaitsevalla päätteellä, josta on poistettu kopiointi- ja siirtomahdollisuudet (https://oa.doria.fi/handle/10024/38072).

Tutkijoita varten voidaan skannata myös museokokoelmien kirjoja ja nuotteja (http://lib.siba.fi/fi/kokoelmat/varastokokoelmat/).